DŮLEŽITE POZOR!!!!!!!!!!

POZOR   NEPŘEHLÉDNĚTE

ZMĚNA PLATNOSTI POVOLENKY

Připomínáme všem držitelům povolenek pro rok 2019 platné usnesení výboru Českého rybářského svazu, z. s.,  Západočeského územního svazu ze dne 24. 1. 2019:

Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10. 1. následujícího roku. 

Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.)

Od 1. 1. 2020 bude toto usnesení taktéž součástí Bližších podmínek výkonu rybářského práva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobní údajů GDPR

Směrnice stanovuje podmínky pro zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci činnosti ČRS. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů.

Žádáme členy ČRS MO Srbice z.s.o vypnění souhlasu člena se zpracováním osobních údajů a doručením do sídla organizace.
 
 
 

 

 

Nové denní doby lovu ryb

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 

 

 

 Více na www.crsplzen.cz

Povolenka pro děti zdarma

 

 

 

Čtěte take:

Návod na vyplnění sumaře.doc (314,5 kB)